U FV 1958;250

Uppland: S:t Lars ruin, Sigtuna


× ...nuntr × lit × raisa × stain þina × at × s(i)(k) × kuik-...n ×

Anund reste stenen efter sig själv, medan han levde


Stenen står i parken öster om kyrkan. Den har legat i grunden till en mur, brusten i sex delar. Röd färg (mönja) bevarad.

Ristare: Fot (A)

Foto © Christer Hamp 2010-05-08

Tillbaka till listan