U FV 1972;172

Uppland: Lilla Vilunda


' koþlauh ' reisti ' afR ' bonta sn

Gudlög reste [stenen] till minne av sin man


Stenen står i skogsbrynet väster om Stallgatan, Upplands Väsby. Den hittades 1972 vid schaktningsarbete i samband med byggandet av bostadsområdet. Samma familj har också rest de två runstenar som står sydost resp. nordväst om denna sten (U 293 och U 294). Alla tre stenarna står på sina ursprungliga platser vid den forntida vägen mellan Vilunda och Smedby.

Ristare: Visäte (A)

Foto © Christer Hamp 2002-10-09