U FV1973;146

Uppland: Skinna, Tillinge socken


+ aratr + yk + ernkisl + yk + alfton + yk + futraþr litu + akua + sten + Rfti + kisl + faþur + sen +

Harald och Ärngisl och Halvdan och Fotrad lät hugga stenen efter Gisl, sin fader.


Runstenen står rest vid infarten till en gård 8 km sydväst om Enköping. Den påträffades 1972 i en åker 300 m nordväst om den plats där den nu står, och markägaren bestämde att den skulle sprängas för att kunna fraktas bort. Medan sprängarna var på väg vände man på stenen och upptäckte då runorna. På sin ursprungliga plats har stenen stått vid en väg, troligen samma väg där den nu står.

Ristare: Livsten (A)

Foto © Christer Hamp 2016-06-26