U FV 1975;169

Uppland: Borresta, Orkesta socken


...---... ...-- -hulf(r)iþ/hulf(r)iþ ris-- (s)t- iftiR utr * bruþur s...-

... Igulfrid (?) reste stenen efter Utter, sin broder


Runstenen står rest på östra sidan av en åkerholme 900 m VNV om Borresta gård. Den påträffades 1974. Ristningsytan är vittrad och skadad, och en del av inskriften har gått förlorad

Ristare: Visäte (A)

Foto © Christer Hamp 2007-04-22

Tillbaka till listan