U FV1977;162B

Uppland: S:t Ilians kyrka, Enköping


... ... ...-b- ...

... b ...


Runstensfragmenten upptäcktes vid utgrävning i S:t Ilians kyrkoruin i Enköping år 1942. Den bevarade runan verkar ingå i ordet hialbi, en ofta förekommande formel: "Gud hjälpe NNs själ".

Foto © Christer Hamp 2022-01-15