U FV 1978;226

Uppland: Ösby, Lunda socken


...-r * riti * stan * eftR * ermu- * ok| |kiarþi * bro * biarhi * kuþ * ¶ ... -uni
...-- * ftR þiahn

... reste stenen efter Ärnmund ... efter Tjägn och gjorde bron. Bärge Gud ... Sune


Runstenen ligger i en beteshage 200 m nordost om gården Lejden. Den hittades i september 1977 50 m nordväst om den plats där den nu ligger. I närheten finns resterna av en gammal väg som sträcker sig över ett låglänt åkerparti till en högre belägen hagmark. Möjligen är det den bro som nämns i texten. I Lunda kyrka finns en runsten (U 353) som Sune har ristat och rest till minne av Sigbjörn och Tjägn, som troligen är samma person som nämns på denna sten.

Ristare: Sune (A)

Foto © Christer Hamp 2010-08-22