U FV1979;246

Uppland: kv. Näktergalen, Uppsala


ran--h-... ...ios---...(h)...(u)...(a)

Ragn...(?)


Den 35 cm långa runristade pinnen upptäcktes 1934 vid utgrävning på den s. k. Rudbeckstomten vid Stora Torget i Uppsala. Inskriften har inte kunnat tolkas.

Foto © Christer Hamp 2022-01-15