U FV 1993;235

Uppland: Torsvi gård, Torsvi socken


... tirf(R) ...-...urs-...

... Djärv ...


Runstensfragmentet står nu lutat mot norra flygelns östra gavel. Runstenen stod ursprungligen 1,2 km nordöst om Torsvi gård, och det här fragmentet återfanns 1956.

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2008-06-19