U KVHAAÅ2008;214

Uppland: Gamla Uppsala kyrka


ᛔᚢᚱᚢᛏ

purut

-


Revbenet från sen vikingatid eller medeltid upphittades vid utgrävning på västra sidan om kyrkan år 2005. Rundata har ingen tolkning av inskriften.

Foto © Christer Hamp 2022-01-15