U L1887

Uppland: Okänd ort


hsanþi hri

-


Det här ser ut som en stenåldersyxa med en senare nonsensinsrift med runor. Den beskrivs redan i Johan Gustaf Liljegrens Run-Urkunder (1833) som "En yxa (hammare) af sten ... Funnen i en åker af en bonde i Upland".

Foto © Christer Hamp 2022-01-15