U NOR 2000;21

Uppland: kv. Professorn 1, Sigtuna


... -it : tafast : rista : runir

... lät Tavast rista runorna


Det runristade revbenet finns på Historiska museet i Stockholm. Namnet Tavast anses tyda på kontakter med Finland.

Ristare: Tavast

Foto © Christer Hamp 2016-01-01