U NOR 2000;30B

Uppland: kv. Professorn 1, Sigtuna


ᚠᚱPAXTEC

fr PAX TEC[UM]

fr frid vare med dig


Benbiten finns att se på Sigtuna museum. Möjligen har ristaren börjat skriva med runor på svenska och sedan gått över till latin. Nytt om runer antar att det är "förmodligen det äldsta belägget på användningen av latinsk skrift i Sverige."

Foto © Christer Hamp 2020-01-21