U NOR 2003;23

Uppland: Skesta, Vada socken


ᚢᛚᛅᚢᚼ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛁᛏᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛁᚠᛏᛁᛦᚼᚢᛚᛘᛅᛋᚢᚾᛋᛁᚾ

ulauh × lit × rita × stain × iftiRhulmasunsin

Olög lät resa stenen efter Holme, sin son


Runstenen står rest 100 m väster om gården Ådalen, 7 km nordost om Vallentuna centrum. Den upphittades i åkern i april 2002, ett tjugotal meter söder om den plats där den nu står.

Ristare: Torsten (A)

Foto © Christer Hamp 2012-08-18