U NOR 2003;23

Uppland: Skesta, Vada socken


Foto © Christer Hamp 2012-08-18