U THS 10;58

Uppland: Kvarntorp, Täby socken


U THS 10;58

Foto © Christer Hamp 2006-09-22

Tillbaka till listan  Ristningen