U UR4;4

Uppland: kv. Näktergalen, Uppsala


ᛘᛆᚱᛁᛆ

maria

Maria


Laggkärlsbottnen påträffades vid arkeologiska utgrävningar vid Stora torget i Uppsala på 1930-talet. Bilden är tagen på en utställning på Upplandsmuseet.

Foto © Christer Hamp 2022-01-15