Vg 104

Västergötland: Sals gamla kyrka


Foto © Christer Hamp 2013-06-07

Tillbaka till listan  Ristningen