Vg 110

Västergötland: Näsbyholm, Vänersnäs socken


Vg 110

Foto © Christer Hamp 2016-08-15

Tillbaka till listan  Ristningen