Vg 114

Västergötland: Börjesgården Töfta, Bjärby socken


Vg 114

Foto © Christer Hamp 2006-05-20

Tillbaka till listan  Ristningen