Vg 122

Västergötland: Abrahamstorp, Barne-Åsaka


: biurn : rsþi : stin : þinsi : ifti(r) : þiuþ : filuk:a : sia : kuþ : ialbi : ... : sunl : ok : su : kilka : sata marki

Björn reste denna sten efter Tjod, sin bolagsman. Gud hjälpe hans själ och den heliga Sankta Maria.


Denna kopia av runstenen står vid Barne Åsaka hembygdsförenings fornminnestuga i Jonslund. Originalet står i nu sydöstra kanten av en liten höjd c:a 600 m nordväst om Dagsnäs huvudbyggnad, synlig från Dagsnäs park.
Nedre bilden visar några runor i närbild, och man kan se att huggningen inte riktigt liknar den på en vikingatida sten, här är linjerna mycket smalare.

N 58.15654
E 12.83218

Foto © Christer Hamp 2008-07-21