Vg 130

Västergötland: Skånum, Grolanda socken


: kuþmutr : rsþi : stin : þesi : eftiR : eskil : brþur : sin : trek : harþa : kuþan : h(k) : truki *

Gudmund reste denna sten efter Eskil, sin broder, en mycket god man. Tryggve högg.


Runstenen står rest på en åker vid gården Skånum, 12 km sydväst om Falköping. Stenen är svart med kristaller som gnistrar i solljus.

Ristare: Tryggve

Foto © Christer Hamp 2016-03-27