Vg 13

Västergötland: Nolgården, Karleby, Leksbergs socken


Vg 13

Foto © Christer Hamp 2015-08-10

Tillbaka till listan  Ristningen