Vg 14

Västergötland: Rogstorp, Lyrestads socken


Vg 14

Foto © Christer Hamp 2006-05-19

Tillbaka till listan  Ristningen