Vg 165

Västergötland: Södra Vings kyrka


Foto © Christer Hamp 2008-07-22