Vg 169

Västergötland: Svedjorna, Södra Vings socken


Foto © Christer Hamp 2008-07-22