Vg 180

Västergötland: Stommen, Kölaby socken


: kartuki : sati : ste... ...an : eR : uarþ ... ...(u)n(t)(i)n ...uk :

Kartoki satte stenen ... han var ... Fundin högg


Runstenen ligger sedan 1938 lutad mot insidan av Kölaby kyrkas västra kyrkogårdsmur. Den svarta stenen är numera så gott som oläslig.

Ristare: Fundin (S)

Foto © Christer Hamp 2008-07-22