Vg 181

Västergötland: Frugården, Norra Åsarps socken


kufi : rsþi : stin : þesi : eftR : ulaf : sun : sin * trk * hrþa * kuþan * hn * uarþ * trbin * i * estlatum * hu(a)rþ(r) * iuk * s

Guve lät resa denna sten efter Olof, sin son, en mycket god man. Han blev dräpt i Estland. Håvard (?) högg stenen.


Runstenen står rest bland träden på östra sidan om vägen vid infarten till Frugården såder om Åsarps samhälle. Den är den enda svenska runsten som uttryckligen rests till minne av en estlandsfarare. Stenen kallas oftast Olsbrostenen, efter bron över bäcken några meter norr om stenen.

Ristare: Håvard

Foto © Christer Hamp 2016-03-27

Tillbaka till listan