Vg 187

Västergötland: Vists kyrka


Foto © Christer Hamp 2016-03-27

Tillbaka till listan  Ristningen