Vg 195

Västergötland: Normanslid, Tranemo socken


Foto © Christer Hamp 2012-07-14