Vg 200

Västergötland: Börstigs kyrka


taviþær kæi

David gjorde


Sandstenskvadern från 1200-talet sitter i västra änden av kyrkans sydfasad, en dryg meter över marken

Ristare: David

Foto © Christer Hamp 2008-07-22