Vg 201

Västergötland: Börstigs kyrka


Foto © Christer Hamp 2008-07-22