Vg 203

Västergötland: Färeds kyrka


Foto © Christer Hamp 2012-07-13