Vg 219

Västergötland: Kyrkefalla kyrka, Tibro socken


᛭ ᚵᛂᛋᚢᛋ ᚵᚢᚦ ᛋᚴᛁᛆᛚᛑᚮᛚᚠᚮᚱ ᛬ ᚼᛆᚿ ᚵᚯᛐ ᛘᛁᚴ ᛬ ᚮᚴ ᛘᛆᚼᚿᚢᛋ ᛬ ᚮᚴ ᛒᛁᚮᚿ ᛬ ᛋᚴᛆᚱ ᛘᛁᚴ ᛬ ᛔᚱᚮᚡᛆᛋᛐᛆᚱ ᚼᛆᚿ

+ gesus guþ skialdolfor : han gøt mik : ok mahnnus : ok bion : skar mik : provasta=r han

Jesus. Gud. Sköldulv, han göt mig, och Magnus, och Björn skar mig, prost är han.


Den ena av de två klockorna i Kyrkefalla kyrka har en runinskrift. Klockan är gjuten vid mitten av 1200-talet. Inskriften är gjord i gjutformen och är alltså spegelvänd på klockan.

Ristare: Björn

Foto © Christer Hamp 2012-07-13