Vg 222

Västergötland: Malma kyrka


a=u=æ maria ÷ iæssus + {HAQUINUS MASISTER}

Ave Maria Jesus {Haquinus magister}


Kyrkklockan sitter nu i Fridhems kyrka i Lägnums socken. Inskriften sitter ganska illa till för fotografering, bakom de balkar som håller upp klockan. Texten är spegelvänd, både runorna och signaturen med latinska bokstäver.

Ristare: Haqvinus

Foto © Christer Hamp 2008-07-21