Vg 243

Västergötland: Lödöse, Spetalen 1:33. S:t Peders socken


þo=rgel : na=kt=æga=l : risti : ru=nir : þeser : i : o=la=us : kiriki

Torkel Näktergal ristade dessa runor i Olavs kyrka


Mellanstycket till en dopfunt av täljsten finns i Lödöse museum. En Torkillus är känd som tillverkare av dopfuntar i Halland omkring år 1200, och kan vara den som gjort denna dopfunt.

Ristare: Torkel Näktergal

Foto © Christer Hamp 2008-04-18