Vg 245

Västergötland: Herrljunga kyrka


a=u=æ : maria ÷ iæssus

Ave Maria Jesus


Kyrkklockan från mitten av 1300-talet har två inskriptioner, MAGISTER hAqvINvs med latinska bokstäver och en runinskription Ave Maria Jesus. Den spruckna klockan inköptes av Historiska museet i Stockholm 1893 och förvaras där.

Ristare: Haqvinus

Foto © Christer Hamp 2004-01-04

Tillbaka till listan