Vg 251

Västergötland: Finnekumla kyrka


Foto © Christer Hamp 2012-07-14