Vg 258 - 259

Västergötland: Norra Björke kyrka


a=u=æ ma=ria g=rasia

fuþorkh

Ave Maria gratia

fuþorkh


Ristningarna finns på dopfunten på den sida som vetter mot församlingen. De är extra belysta på bilden.

Vg 258 Vg 259

Foto © Christer Hamp 2008-04-20

Tillbaka till listan