Vg 30

Västergötland: Järpås kyrka


Vg 30

Foto © Christer Hamp 2006-05-20

Tillbaka till listan  Ristningen