Vg 30

Västergötland: Järpås kyrka


Vg 30

Foto © Christer Hamp 2018-06-11

Tillbaka till listan  Ristningen