Vg 32

Västergötland: Kållands-Åsaka kyrka


þurþr × uk : þurun × þana × risþu × stin × efti × era × alkuþan : trik

Tord och Torun reste denna sten efter Ärre, en mycket god ung man


Stenen står innanför kyrkogårdsmuren nordost om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2003-07-26

Tillbaka till listan