Vg 32

Västergötland: Kållands-Åsaka kyrka


Foto © Christer Hamp 2011-08-06