Vg 34

Västergötland: Tolsgården, Mellby socken


× ahmutr × risþi × stin × e... ...

Agmund reste stenen efter ...


Två fragment återstår av runstenen som nu ligger på en liten förhöjning av stenar i trädgården till Tolsgården 1, intill vägen till Mellby kyrka. Platsen är belägen ca 150 m nordost om Mellby kyrka.

Foto © Christer Hamp 2006-05-21

Tillbaka till listan