Vg 41, Vg 43

Västergötland: Råda kyrka


Foto © Christer Hamp 2015-08-11

Tillbaka till listan