Vg 47 - 48

Västergötland: Strö kyrka


Foto © Christer Hamp 2011-08-08

Tillbaka till listan