Vg 62

Västergötland: Ballstorp, Edsvära socken


ᚢᛏᛚᛅᚴᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚭᚾᛅ ᛁᚠᛏᛁᛦ ᛬ᚢᚢᛁᛏ ᛬ ᚼᛅᚱᚦᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᚭᚾ ᛬ ᚦᛁᚴᚾ ᛬
ᛏᛁᚾᛅ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᛅᚱ ᛬ ᚼᛁᛏᛅ ᛬ ᚬᚴ ᛬ ᚱᛁᛋᛏ ᛬ ᚬᚱ ᛬ MDCCCCI ᛅᚠ ᛬ ᛁᚬᛅᚾ ᛬ ᚠᚱᚬᚾ ᛬ ᛅᛋᚬᛘᛁᚾ ᛬

utlaki : risþi : stin : þn- iftiR : uuit : harþa : kuþon : þikn :
tina : stin : ar : hita : ok : rist : or MDCCCCI : af : ioan : fron : stomin

Utlage reste denna sten efter Öjvind, en mycket god tägn.
Denna sten är hittad och rest år 1901 av Johan från Stommen.


Runstenen står rest nära kyrkoruinen på Ballstorps ödekyrkogård. Fram till 1900 låg den som bro över bäcken ett fyrtiotal meter söderut.

Peka på den nedre bilden för att se den sentida ristningen ifylld!

Foto © Christer Hamp 2010-07-24

Tillbaka till listan