Vg 62

Västergötland: Ballstorp, Edsvära socken


Foto © Christer Hamp 2010-07-24