Vg 67, 184, 186

Västergötland: Dagsnäs, Bjärka socken


Vg 67 Vg 184 Vg 186

Foto © Christer Hamp 2007-06-01

Tillbaka till listan