Vg 7

Västergötland: Sörgården, Götlunda socken


Foto © Christer Hamp 2014-07-21