Vg 85

Västergötland: Stora Dala, Dala socken


Foto © Christer Hamp 2009-07-19